Browse
Exerciții ritmice
Play independently
Login
Help

Exerciții ritmice
Created by:
Mihaela

Ritmul muzical: sunete lungi/scurte
Competenţe specifice: 2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind
acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură;
- marcarea structurii ritmice a cântecului prin
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a percuţiei corporale

View exercise
Description

1. Rhythm cards

View exercise
Description
ta

2. Rhythm syllable

View exercise
Description

3. Rhythm tapping

View exercise
Description

4. Rhythm notation

View exercise
Description

5. Notation jigsaw

Published: 2022. June 21.

Would you like to create similar exercise sets and solve them on an interactive board?

StartMore information
We use cookies to improve your experience on our site.