FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A Weboldal használatára vonatkozó általános rendelkezések

A Musicators - digitális memorizálás webalkalmazást (a továbbiakban: Webalkalmazás) és az azzal összefüggő szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Weboldal, Szolgáltatás) Bali Dániel és Dr. Molnár Dániel (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató) üzemelteti. Az itt leírt általános használati feltételek (a továbbiakban: Használati Feltételek) szabályozzák a jelen Szolgáltatással működtetett Webalkalmazás felhasználók által történő használatát. A Szolgáltatás bármely részéhez való hozzáférésével, illetve használatával Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Használati Feltételekben foglalt rendelkezéseket, valamint azok esetleges jövőbeli módosításait elolvasta, megértette, és azokat kifejezetten önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Szolgáltatónak joga van a Használati Feltételek megváltoztatására, frissítésére, illetve kicserélésére – ilyen változtatás esetén a Felhasználót értesíti, mikor az legközelebb az oldalra érkezik, valamint feltünteti az érvényes Használati Feltételek utolsó frissítésének dátumát. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Használati Feltételekben foglalt rendelkezések tartalmával, Ön nem jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre, illetve annak használatára.

2. A Webalkalmazás és a Szolgáltatás leírása

A Webalkalmazás segítségével a Felhasználó csoportokat, azon belül gyakorlandó zeneműveket hozhat létre. A Webalkalmazás használata folyamán a Felhasználó hanganyagokat tölt fel, melyeket részekre oszthat, majd külön gyakorolhat, önértékelve tudását. A csoporthoz más Felhasználók is csatlakozhatnak és elérhetik a hanganyagokat, amennyiben rendelkeznek a csatlakozáshoz szükséges jelszóval. A jogszabályi háttér 14 éven aluli Felhasználók számára csak a nagykorú felügyeletével teszi lehetővé a Webalkalmazás használatát. Az adatvédelmi rendelkezésekről a továbbiakban olvashat.

3. Regisztráció

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációval a Felhasználó beleegyezik abba, hogy önmagáról pontos és aktuális információt köteles szolgáltatni – a regisztrációs kérdőívnek megfelelően; köteles gondoskodni a jelszavának, illetve a regisztrációval létrehozott profil biztonságához szükséges információknak bizalmasságáról; valamint a regisztrációval létrehozott profilban foglalt adatokat a valóságnak megfelelően folyamatosan frissíti.

Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti vagy végleges szünetelése miatt, illetve a Szolgáltató által kezelt adatok részleges vagy teljes elvesztése miatt semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen Használati Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Szolgáltatás használata, illetve a Használati Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

5. Adatvédelem

A Szolgáltatás igénybevételére, illetve használatára vonatkozó magatartási szabályok a Weboldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá is tartoznak, amely ide kattintva érhető el. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat is.

6. A Weboldalon a Felhasználó által feltöltött tartalom

6.1. Zeneművek és hangfelvételek szerzői jogsértének kezelése

A Weboldalon az egyes szolgáltatások megfelelő igénybevételéhez szükséges lehet hanganyag feltöltése. A Felhasználónak kötelessége garantálni, hogy a feltöltés és ennek következtében a hanganyag tárolása nem von maga után jogsértést sem a zeneszerzőt, sem a lemezkiadót illetően. A feltöltött tartalmakat bizonyos időközönként átvizsgálhatjuk és jogsértés gyanúja esetén a tartalmat a lehető leghamarabb eltávolítjuk. Rendszeres próbálkozás jogi lépéseket vonhat maga után, illetve fenntartjuk a jogot, hogy ennek következtében a Felhasználó fiókját deaktiváljuk.

Utoljára frissítve: 2019. július. 22.